The Illustrations from the 1953 Dutch version of BIGGLES DELIVERS THE GOODS

This book was published in English as a teaching aid for Dutch children.

The illustrations are by (amateur) artist L. Leering

 

Voorbericht

Hier is een boek, dat door de jongens zelf werd uitgezocht.  Het is in het geheel niet verwonderlijk, dat hun keuze is gevallen op een van de verhalen van Captain W. E. Johns, die de meest gelezen schrijver van jongens-boeken is in onze tijd.  De oorspronkelijke tekst van deze spannende geschiedenis enigszins ingekort, maar onveranderd, is geannoteerd voor het Tweede Jaar Engels, en hoger.  Zoals U misschien reeds gezien hebt, is aan de samenstelling van de woordenlijst zeer veel zorg besteed.  Bijzondere dank zijn wij versschuldigd aan de leerlingen A. hoogeweegen en E. Jurgens, die in hun laatste jaar hun vrije tijd besteedden aan de voorbereiding van deze uitgave.  L. Leering verzorgde de tekeningen.

De Breul, Zeist 1953.    J. P.  Mooijman

 

Advance Notice

Here is a book that was selected by the boys themselves.  It is not surprising at all that their choice fell on one of the stories of Captain W. E. Johns, who is the most read writer of boy books in our time.  The original text of this exciting history, somewhat shortened but unchanged, is annotated for the Second Year English, and above.  As you may have already seen, a great deal of care has been taken in compiling the glossary.  We are particularly grateful to the pupils A. Hoogeweegen and E. Jurgens, who spent their free time in the preparation of this edition in their final year.  L. Leering took care of the drawings.

 

De Breul, Zeist 1953.    J. P.  Mooijman

 

Forward (Translation above)

 

HERE YOU CAN COMPARE THE FIRST EDITION ILLUSTRATIONS FROM THE ORIGINAL HODDER & STOUGHTON BOOK (ON THE LEFT)

WITH THE ORIGINAL ILLUSTRATIONS FROM THIS DUTCH EDITION OF THE BOOK (ON THE RIGHT)

The title page of the original first edition

The title page of this Dutch edition

 

 

 

 

The Illustration opposite Page 76 of the original edition

The Illustration on Page 25 of this Dutch edition

 

 

 

The Illustration opposite Page 74 of the original edition

The Illustration on Page 35 of this Dutch edition

 

 

The Illustration opposite Page 92 of the original edition

The Illustration on Page 70 of this Dutch edition

 

 

The Illustration opposite Page 112 of the original edition

The Illustration on Page 98 of this Dutch edition

 

 

The Illustration on Page 108 of this Dutch edition (not in the original)

The Illustration on Page 111 of this Dutch edition (not in the original)

 

When this Dutch book was originally published, you could buy a vocabulary guide to go with it

 

With grateful thanks to Dr. Erin Ihde

 

RETURN TO W.E. JOHNS.COM